Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Lần về Tỉ lệ
32 4 Lần 4.44%
91 4 Lần 4.44%
24 3 Lần 3.33%
27 3 Lần 3.33%
52 3 Lần 3.33%
70 3 Lần 3.33%
89 3 Lần 3.33%
09 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 04/12/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
32 4 Lần Không tăng
91 4 Lần Tăng 1
24 3 Lần Không tăng
27 3 Lần Không tăng
52 3 Lần Tăng 1
70 3 Lần Không tăng
89 3 Lần Giảm 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
91 7 Tăng 1
24 4 Không tăng
32 4 Giảm 2
71 4 Không tăng
89 4 Không tăng
98 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
93 15 Tăng 1
91 12 Tăng 1
25 10 Không tăng
58 10 Tăng 1
04 9 Không tăng
10 9 Tăng 1
28 9 Tăng 1
29 9 Không tăng
33 9 Không tăng
48 9 Không tăng
71 9 Giảm 1
24 8 Giảm 3
36 8 Không tăng
65 8 Tăng 1
69 8 Không tăng
87 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 52: 2 Kỳ
  • 91: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Tăng 1
0
Không tăng 19 Lần
22 Lần Tăng 1
1
Không tăng 21 Lần
18 Lần Giảm 3
2
Không tăng 17 Lần
20 Lần Giảm 4
3
Giảm 1 21 Lần
11 Lần Không tăng
4
Tăng 1 20 Lần
13 Lần Tăng 3
5
Tăng 1 15 Lần
17 Lần Giảm 1
6
Giảm 1 13 Lần
19 Lần Tăng 1
7
Tăng 1 14 Lần
18 Lần Tăng 2
8
Tăng 1 19 Lần
24 Lần Không tăng
9
Giảm 2 21 Lần