Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Lần về Tỉ lệ
09 4 Lần 4.44%
76 4 Lần 4.44%
13 3 Lần 3.33%
17 3 Lần 3.33%
23 3 Lần 3.33%
39 3 Lần 3.33%
52 3 Lần 3.33%
59 3 Lần 3.33%
65 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
04 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
51 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 22/04/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
09 4 Lần Tăng 2
76 4 Lần Tăng 2
13 3 Lần Không tăng
17 3 Lần Tăng 1
23 3 Lần Không tăng
39 3 Lần Không tăng
52 3 Lần Tăng 2
59 3 Lần Không tăng
65 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
07 5 Không tăng
17 5 Tăng 1
23 5 Tăng 1
39 5 Không tăng
59 5 Không tăng
09 4 Tăng 2
76 4 Tăng 2

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
02 11 Không tăng
17 11 Tăng 2
65 11 Không tăng
09 10 Tăng 2
39 10 Giảm 1
34 9 Không tăng
59 9 Không tăng
88 9 Giảm 1
00 8 Không tăng
03 8 Không tăng
07 8 Giảm 1
27 8 Không tăng
75 8 Không tăng
76 8 Tăng 1
82 8 Tăng 2
89 8 Không tăng
96 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Tăng 1
0
Giảm 1 10 Lần
20 Lần Tăng 1
1
Giảm 1 17 Lần
19 Lần Giảm 1
2
Tăng 3 16 Lần
18 Lần Giảm 2
3
Giảm 3 18 Lần
14 Lần Tăng 2
4
Giảm 5 19 Lần
25 Lần Không tăng
5
Tăng 1 17 Lần
15 Lần Không tăng
6
Tăng 1 19 Lần
20 Lần Không tăng
7
Tăng 2 24 Lần
15 Lần Tăng 1
8
Giảm 1 14 Lần
16 Lần Giảm 2
9
Tăng 4 26 Lần