Xổ số Huế 30 ngày – Kết quả XSTTH 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 04/12/2023

ĐB 416593
Nhất 44799
Nhì 37573
Ba 13597 29680
05312 55304 17587 82152
07110 60853 68328
Năm 1395
Sáu 9208 1712 8591
Bảy 558
Tám 65
Đầu
0 04, 08
1 12, 10, 12
2 28
3
4
5 52, 53, 58
6 65
7 73
8 80, 87
9 93, 99, 97, 95, 91
Đuôi
0 80, 10
1 91
2 12, 52, 12
3 93, 73, 53
4 04
5 95, 65
6
7 97, 87
8 28, 08, 58
9 99

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 03/12/2023

ĐB 081806
Nhất 98792
Nhì 35770
Ba 76715 12340
26354 72388 20969 53084
42889 86264 45060
Năm 4091
Sáu 5409 4722 4066
Bảy 852
Tám 71
Đầu
0 06, 09
1 15
2 22
3
4 40
5 54, 52
6 69, 64, 60, 66
7 70, 71
8 88, 84, 89
9 92, 91
Đuôi
0 70, 40, 60
1 91, 71
2 92, 22, 52
3
4 54, 84, 64
5 15
6 06, 66
7
8 88
9 69, 89, 09

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 27/11/2023

ĐB 533609
Nhất 27132
Nhì 07693
Ba 70432 56346
16088 61164 55936 83918
03270 38025 47898
Năm 1753
Sáu 2173 0324 6037
Bảy 627
Tám 32
Đầu
0 09
1 18
2 25, 24, 27
3 32, 32, 36, 37, 32
4 46
5 53
6 64
7 70, 73
8 88
9 93, 98
Đuôi
0 70
1
2 32, 32, 32
3 93, 53, 73
4 64, 24
5 25
6 46, 36
7 37, 27
8 88, 18, 98
9 09

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 26/11/2023

ĐB 761434
Nhất 57684
Nhì 57747
Ba 81829 86580
19995 74251 56258 65265
83289 16619 69324
Năm 9317
Sáu 7400 3391 6405
Bảy 529
Tám 22
Đầu
0 00, 05
1 19, 17
2 29, 24, 29, 22
3 34
4 47
5 51, 58
6 65
7
8 84, 80, 89
9 95, 91
Đuôi
0 80, 00
1 51, 91
2 22
3
4 34, 84, 24
5 95, 65, 05
6
7 47, 17
8 58
9 29, 89, 19, 29

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 20/11/2023

ĐB 968527
Nhất 22977
Nhì 46852
Ba 99936 40669
81319 42832 34501 70979
19127 46791 03386
Năm 4124
Sáu 6689 9794 2270
Bảy 357
Tám 71
Đầu
0 01
1 19
2 27, 27, 24
3 36, 32
4
5 52, 57
6 69
7 77, 79, 70, 71
8 86, 89
9 91, 94
Đuôi
0 70
1 01, 91, 71
2 52, 32
3
4 24, 94
5
6 36, 86
7 27, 77, 27, 57
8
9 69, 19, 79, 89

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 19/11/2023

ĐB 208763
Nhất 01306
Nhì 31296
Ba 49071 02898
79961 73762 01479 84793
55436 39040 84248
Năm 3514
Sáu 1888 3335 7090
Bảy 189
Tám 41
Đầu
0 06
1 14
2
3 36, 35
4 40, 48, 41
5
6 63, 61, 62
7 71, 79
8 88, 89
9 96, 98, 93, 90
Đuôi
0 40, 90
1 71, 61, 41
2 62
3 63, 93
4 14
5 35
6 06, 96, 36
7
8 98, 48, 88
9 79, 89

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 13/11/2023

ĐB 183275
Nhất 34529
Nhì 21812
Ba 56113 45641
89271 04334 74045 45153
74291 69839 29081
Năm 8698
Sáu 2913 5819 2385
Bảy 660
Tám 61
Đầu
0
1 12, 13, 13, 19
2 29
3 34, 39
4 41, 45
5 53
6 60, 61
7 75, 71
8 81, 85
9 91, 98
Đuôi
0 60
1 41, 71, 91, 81, 61
2 12
3 13, 53, 13
4 34
5 75, 45, 85
6
7
8 98
9 29, 39, 19

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 12/11/2023

ĐB 821295
Nhất 68717
Nhì 74633
Ba 82040 52701
13420 98777 91610 89804
39282 74487 63510
Năm 2361
Sáu 3203 2103 1633
Bảy 418
Tám 35
Đầu
0 01, 04, 03, 03
1 17, 10, 10, 18
2 20
3 33, 33, 35
4 40
5
6 61
7 77
8 82, 87
9 95
Đuôi
0 40, 20, 10, 10
1 01, 61
2 82
3 33, 03, 03, 33
4 04
5 95, 35
6
7 17, 77, 87
8 18
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 06/11/2023

ĐB 451974
Nhất 16214
Nhì 09128
Ba 44249 82003
91264 35908 15656 16991
44081 78450 35198
Năm 0425
Sáu 8339 2090 5302
Bảy 277
Tám 39
Đầu
0 03, 08, 02
1 14
2 28, 25
3 39, 39
4 49
5 56, 50
6 64
7 74, 77
8 81
9 91, 98, 90
Đuôi
0 50, 90
1 91, 81
2 02
3 03
4 74, 14, 64
5 25
6 56
7 77
8 28, 08, 98
9 49, 39, 39

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 05/11/2023

ĐB 802913
Nhất 83778
Nhì 49806
Ba 57023 89302
23876 33024 96844 30716
26730 12374 92763
Năm 5363
Sáu 7318 8238 5633
Bảy 791
Tám 15
Đầu
0 06, 02
1 13, 16, 18, 15
2 23, 24
3 30, 38, 33
4 44
5
6 63, 63
7 78, 76, 74
8
9 91
Đuôi
0 30
1 91
2 02
3 13, 23, 63, 63, 33
4 24, 44, 74
5 15
6 06, 76, 16
7
8 78, 18, 38
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 30/10/2023

ĐB 536532
Nhất 55069
Nhì 71433
Ba 11423 65990
73532 64612 43399 16125
99526 75569 22933
Năm 1890
Sáu 8893 8897 3701
Bảy 518
Tám 28
Đầu
0 01
1 12, 18
2 23, 25, 26, 28
3 32, 33, 32, 33
4
5
6 69, 69
7
8
9 90, 99, 90, 93, 97
Đuôi
0 90, 90
1 01
2 32, 32, 12
3 33, 23, 33, 93
4
5 25
6 26
7 97
8 18, 28
9 69, 99, 69

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 29/10/2023

ĐB 595693
Nhất 50305
Nhì 72248
Ba 89393 67034
88978 17980 16977 14642
19322 33076 67255
Năm 1821
Sáu 7661 9398 1397
Bảy 329
Tám 54
Đầu
0 05
1
2 22, 21, 29
3 34
4 48, 42
5 55, 54
6 61
7 78, 77, 76
8 80
9 93, 93, 98, 97
Đuôi
0 80
1 21, 61
2 42, 22
3 93, 93
4 34, 54
5 05, 55
6 76
7 77, 97
8 48, 78, 98
9 29

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 23/10/2023

ĐB 022287
Nhất 29318
Nhì 57162
Ba 32609 93235
11279 57646 01615 62561
29612 02365 67819
Năm 5625
Sáu 8568 8279 1099
Bảy 635
Tám 16
Đầu
0 09
1 18, 15, 12, 19, 16
2 25
3 35, 35
4 46
5
6 62, 61, 65, 68
7 79, 79
8 87
9 99
Đuôi
0
1 61
2 62, 12
3
4
5 35, 15, 65, 25, 35
6 46, 16
7 87
8 18, 68
9 09, 79, 19, 79, 99

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 22/10/2023

ĐB 299807
Nhất 46648
Nhì 93948
Ba 68010 48626
62410 02597 35940 70072
62358 03410 40388
Năm 5058
Sáu 4702 9228 9249
Bảy 899
Tám 40
Đầu
0 07, 02
1 10, 10, 10
2 26, 28
3
4 48, 48, 40, 49, 40
5 58, 58
6
7 72
8 88
9 97, 99
Đuôi
0 10, 10, 40, 10, 40
1
2 72, 02
3
4
5
6 26
7 07, 97
8 48, 48, 58, 88, 58, 28
9 49, 99

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 16/10/2023

ĐB 784945
Nhất 21416
Nhì 75591
Ba 07150 73071
99511 13693 78138 64900
74975 98688 09542
Năm 4626
Sáu 0690 5401 6544
Bảy 802
Tám 08
Đầu
0 00, 01, 02, 08
1 16, 11
2 26
3 38
4 45, 42, 44
5 50
6
7 71, 75
8 88
9 91, 93, 90
Đuôi
0 50, 00, 90
1 91, 71, 11, 01
2 42, 02
3 93
4 44
5 45, 75
6 16, 26
7
8 38, 88, 08
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 15/10/2023

ĐB 887031
Nhất 29847
Nhì 96168
Ba 04292 81874
62557 28943 81599 58933
02295 79485 60773
Năm 8634
Sáu 5528 1581 7341
Bảy 344
Tám 69
Đầu
0
1
2 28
3 31, 33, 34
4 47, 43, 41, 44
5 57
6 68, 69
7 74, 73
8 85, 81
9 92, 99, 95
Đuôi
0
1 31, 81, 41
2 92
3 43, 33, 73
4 74, 34, 44
5 95, 85
6
7 47, 57
8 68, 28
9 99, 69

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 09/10/2023

ĐB 786981
Nhất 90121
Nhì 13387
Ba 53224 35102
13348 81248 61787 19015
85208 36001 68655
Năm 5742
Sáu 7992 6022 4730
Bảy 766
Tám 65
Đầu
0 02, 08, 01
1 15
2 21, 24, 22
3 30
4 48, 48, 42
5 55
6 66, 65
7
8 81, 87, 87
9 92
Đuôi
0 30
1 81, 21, 01
2 02, 42, 92, 22
3
4 24
5 15, 55, 65
6 66
7 87, 87
8 48, 48, 08
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 08/10/2023

ĐB 199151
Nhất 03110
Nhì 75915
Ba 65769 44077
90194 35404 17540 76328
68621 36726 77673
Năm 3950
Sáu 6789 8668 3604
Bảy 416
Tám 45
Đầu
0 04, 04
1 10, 15, 16
2 28, 21, 26
3
4 40, 45
5 51, 50
6 69, 68
7 77, 73
8 89
9 94
Đuôi
0 10, 40, 50
1 51, 21
2
3 73
4 94, 04, 04
5 15, 45
6 26, 16
7 77
8 28, 68
9 69, 89

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 02/10/2023

ĐB 022083
Nhất 06129
Nhì 22524
Ba 02392 40506
36581 28070 77733 01046
08676 42927 19293
Năm 0111
Sáu 7491 6310 4206
Bảy 758
Tám 13
Đầu
0 06, 06
1 11, 10, 13
2 29, 24, 27
3 33
4 46
5 58
6
7 70, 76
8 83, 81
9 92, 93, 91
Đuôi
0 70, 10
1 81, 11, 91
2 92
3 83, 33, 93, 13
4 24
5
6 06, 46, 76, 06
7 27
8 58
9 29

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 01/10/2023

ĐB 331524
Nhất 74958
Nhì 45150
Ba 04701 46251
92250 71236 80778 30095
47629 74643 37739
Năm 9769
Sáu 1659 6257 1209
Bảy 493
Tám 65
Đầu
0 01, 09
1
2 24, 29
3 36, 39
4 43
5 58, 50, 51, 50, 59, 57
6 69, 65
7 78
8
9 95, 93
Đuôi
0 50, 50
1 01, 51
2
3 43, 93
4 24
5 95, 65
6 36
7 57
8 58, 78
9 29, 39, 69, 59, 09

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 25/09/2023

ĐB 914754
Nhất 09839
Nhì 24173
Ba 62573 01348
67749 57236 57366 41800
98857 08887 78119
Năm 7998
Sáu 7382 5262 2356
Bảy 882
Tám 20
Đầu
0 00
1 19
2 20
3 39, 36
4 48, 49
5 54, 57, 56
6 66, 62
7 73, 73
8 87, 82, 82
9 98
Đuôi
0 00, 20
1
2 82, 62, 82
3 73, 73
4 54
5
6 36, 66, 56
7 57, 87
8 48, 98
9 39, 49, 19

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 24/09/2023

ĐB 364275
Nhất 33842
Nhì 96588
Ba 49117 96866
23585 45493 47400 82858
45325 47764 35308
Năm 5336
Sáu 2182 1412 8738
Bảy 093
Tám 45
Đầu
0 00, 08
1 17, 12
2 25
3 36, 38
4 42, 45
5 58
6 66, 64
7 75
8 88, 85, 82
9 93, 93
Đuôi
0 00
1
2 42, 82, 12
3 93, 93
4 64
5 75, 85, 25, 45
6 66, 36
7 17
8 88, 58, 08, 38
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 18/09/2023

ĐB 612558
Nhất 16671
Nhì 78620
Ba 32955 70010
09296 87407 04384 90542
29756 81818 35182
Năm 9685
Sáu 4985 6976 9871
Bảy 126
Tám 27
Đầu
0 07
1 10, 18
2 20, 26, 27
3
4 42
5 58, 55, 56
6
7 71, 76, 71
8 84, 82, 85, 85
9 96
Đuôi
0 20, 10
1 71, 71
2 42, 82
3
4 84
5 55, 85, 85
6 96, 56, 76, 26
7 07, 27
8 58, 18
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 17/09/2023

ĐB 025671
Nhất 50028
Nhì 67953
Ba 54129 21534
07393 11521 80577 39484
00465 20487 87592
Năm 5009
Sáu 3633 2647 5948
Bảy 336
Tám 04
Đầu
0 09, 04
1
2 28, 29, 21
3 34, 33, 36
4 47, 48
5 53
6 65
7 71, 77
8 84, 87
9 93, 92
Đuôi
0
1 71, 21
2 92
3 53, 93, 33
4 34, 84, 04
5 65
6 36
7 77, 87, 47
8 28, 48
9 29, 09

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 11/09/2023

ĐB 120125
Nhất 98481
Nhì 57621
Ba 49291 89394
05283 03330 50893 39629
41448 08813 26260
Năm 6025
Sáu 3596 7058 5620
Bảy 878
Tám 28
Đầu
0
1 13
2 25, 21, 29, 25, 20, 28
3 30
4 48
5 58
6 60
7 78
8 81, 83
9 91, 94, 93, 96
Đuôi
0 30, 60, 20
1 81, 21, 91
2
3 83, 93, 13
4 94
5 25, 25
6 96
7
8 48, 58, 78, 28
9 29

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 10/09/2023

ĐB 321036
Nhất 77165
Nhì 29176
Ba 41258 55604
31304 52824 90054 04672
89829 82643 96567
Năm 7363
Sáu 7106 9428 0892
Bảy 787
Tám 78
Đầu
0 04, 04, 06
1
2 24, 29, 28
3 36
4 43
5 58, 54
6 65, 67, 63
7 76, 72, 78
8 87
9 92
Đuôi
0
1
2 72, 92
3 43, 63
4 04, 04, 24, 54
5 65
6 36, 76, 06
7 67, 87
8 58, 28, 78
9 29

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 04/09/2023

ĐB 507273
Nhất 14739
Nhì 88379
Ba 28427 20934
51466 73690 54740 58876
53751 63304 36686
Năm 2714
Sáu 9707 3762 2979
Bảy 889
Tám 22
Đầu
0 04, 07
1 14
2 27, 22
3 39, 34
4 40
5 51
6 66, 62
7 73, 79, 76, 79
8 86, 89
9 90
Đuôi
0 90, 40
1 51
2 62, 22
3 73
4 34, 04, 14
5
6 66, 76, 86
7 27, 07
8
9 39, 79, 79, 89

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 03/09/2023

ĐB 555275
Nhất 96867
Nhì 51247
Ba 30046 43116
68725 94983 42477 67568
01400 01869 98504
Năm 0113
Sáu 9871 9191 3367
Bảy 280
Tám 38
Đầu
0 00, 04
1 16, 13
2 25
3 38
4 47, 46
5
6 67, 68, 69, 67
7 75, 77, 71
8 83, 80
9 91
Đuôi
0 00, 80
1 71, 91
2
3 83, 13
4 04
5 75, 25
6 46, 16
7 67, 47, 77, 67
8 68, 38
9 69

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 28/08/2023

ĐB 464825
Nhất 35241
Nhì 55770
Ba 24600 02792
09797 19375 55425 19851
49083 52093 59006
Năm 0865
Sáu 4160 2650 7433
Bảy 391
Tám 27
Đầu
0 00, 06
1
2 25, 25, 27
3 33
4 41
5 51, 50
6 65, 60
7 70, 75
8 83
9 92, 97, 93, 91
Đuôi
0 70, 00, 60, 50
1 41, 51, 91
2 92
3 83, 93, 33
4
5 25, 75, 25, 65
6 06
7 97, 27
8
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 27/08/2023

ĐB 842075
Nhất 67515
Nhì 53231
Ba 62813 17981
71464 25130 82654 17418
47870 48893 27480
Năm 8517
Sáu 4961 7786 4653
Bảy 557
Tám 53
Đầu
0
1 15, 13, 18, 17
2
3 31, 30
4
5 54, 53, 57, 53
6 64, 61
7 75, 70
8 81, 80, 86
9 93
Đuôi
0 30, 70, 80
1 31, 81, 61
2
3 13, 93, 53, 53
4 64, 54
5 75, 15
6 86
7 17, 57
8 18
9

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Huế 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Huế 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Huế 30 ngày – Kết quả XSTTH 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Huế 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Huế. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Huế 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Huế 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Huế 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Huế 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Huế 30 ngày?

Xổ số Huế 30 ngày – Kết quả XSTTH 30 ngày gần nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Huế 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Huế 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Huế 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Huế 30 ngày thế nào?

Xổ số Huế 30 ngày – Kết quả XSTTH 30 ngày gần nhất

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSTTH 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSTTH 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Huế 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.