Xổ số Huế 30 ngày – Kết quả XSTTH 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 20/05/2024

ĐB 054991
Nhất 65869
Nhì 94924
Ba 07107 87710
53544 85692 72355 98587
70963 64750 71274
Năm 7389
Sáu 3013 4086 4063
Bảy 752
Tám 70
Đầu
0 07
1 10, 13
2 24
3
4 44
5 55, 50, 52
6 69, 63, 63
7 74, 70
8 87, 89, 86
9 91, 92
Đuôi
0 10, 50, 70
1 91
2 92, 52
3 63, 13, 63
4 24, 44, 74
5 55
6 86
7 07, 87
8
9 69, 89

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 19/05/2024

ĐB 979256
Nhất 85188
Nhì 99655
Ba 93142 44156
43607 69026 64172 40506
65931 77720 00746
Năm 6295
Sáu 8325 7038 7818
Bảy 065
Tám 45
Đầu
0 07, 06
1 18
2 26, 20, 25
3 31, 38
4 42, 46, 45
5 56, 55, 56
6 65
7 72
8 88
9 95
Đuôi
0 20
1 31
2 42, 72
3
4
5 55, 95, 25, 65, 45
6 56, 56, 26, 06, 46
7 07
8 88, 38, 18
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 13/05/2024

ĐB 941762
Nhất 84587
Nhì 87666
Ba 39837 47361
98980 81357 70272 88941
42974 56165 31277
Năm 7379
Sáu 4297 4184 8988
Bảy 407
Tám 55
Đầu
0 07
1
2
3 37
4 41
5 57, 55
6 62, 66, 61, 65
7 72, 74, 77, 79
8 87, 80, 84, 88
9 97
Đuôi
0 80
1 61, 41
2 62, 72
3
4 74, 84
5 65, 55
6 66
7 87, 37, 57, 77, 97, 07
8 88
9 79

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 12/05/2024

ĐB 643774
Nhất 31072
Nhì 36444
Ba 15218 85265
95372 93800 49646 75312
23986 16313 08074
Năm 1009
Sáu 3517 2598 9571
Bảy 500
Tám 80
Đầu
0 00, 09, 00
1 18, 12, 13, 17
2
3
4 44, 46
5
6 65
7 74, 72, 72, 74, 71
8 86, 80
9 98
Đuôi
0 00, 00, 80
1 71
2 72, 72, 12
3 13
4 74, 44, 74
5 65
6 46, 86
7 17
8 18, 98
9 09

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 06/05/2024

ĐB 643466
Nhất 34087
Nhì 94928
Ba 52964 82007
16852 86399 63155 63208
71169 65552 80855
Năm 2105
Sáu 7586 2026 7012
Bảy 276
Tám 99
Đầu
0 07, 08, 05
1 12
2 28, 26
3
4
5 52, 55, 52, 55
6 66, 64, 69
7 76
8 87, 86
9 99, 99
Đuôi
0
1
2 52, 52, 12
3
4 64
5 55, 55, 05
6 66, 86, 26, 76
7 87, 07
8 28, 08
9 99, 69, 99

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 05/05/2024

ĐB 942752
Nhất 81306
Nhì 67574
Ba 29451 20215
04149 71021 60761 79639
27052 43770 85010
Năm 2768
Sáu 2328 3434 2479
Bảy 464
Tám 03
Đầu
0 06, 03
1 15, 10
2 21, 28
3 39, 34
4 49
5 52, 51, 52
6 61, 68, 64
7 74, 70, 79
8
9
Đuôi
0 70, 10
1 51, 21, 61
2 52, 52
3 03
4 74, 34, 64
5 15
6 06
7
8 68, 28
9 49, 39, 79

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 29/04/2024

ĐB 983217
Nhất 00306
Nhì 02619
Ba 58607 68578
87122 44417 27555 37153
95896 74588 17115
Năm 0003
Sáu 3109 6649 3232
Bảy 833
Tám 03
Đầu
0 06, 07, 03, 09, 03
1 17, 19, 17, 15
2 22
3 32, 33
4 49
5 55, 53
6
7 78
8 88
9 96
Đuôi
0
1
2 22, 32
3 53, 03, 33, 03
4
5 55, 15
6 06, 96
7 17, 07, 17
8 78, 88
9 19, 09, 49

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 28/04/2024

ĐB 645478
Nhất 90731
Nhì 98934
Ba 41302 17205
85199 32981 07262 27351
66376 57914 43806
Năm 5510
Sáu 3379 6745 1788
Bảy 367
Tám 99
Đầu
0 02, 05, 06
1 14, 10
2
3 31, 34
4 45
5 51
6 62, 67
7 78, 76, 79
8 81, 88
9 99, 99
Đuôi
0 10
1 31, 81, 51
2 02, 62
3
4 34, 14
5 05, 45
6 76, 06
7 67
8 78, 88
9 99, 79, 99

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 22/04/2024

ĐB 421244
Nhất 74319
Nhì 43752
Ba 96845 91923
34882 55876 29781 82609
02752 92182 25217
Năm 4909
Sáu 1729 6476 0428
Bảy 517
Tám 57
Đầu
0 09, 09
1 19, 17, 17
2 23, 29, 28
3
4 44, 45
5 52, 52, 57
6
7 76, 76
8 82, 81, 82
9
Đuôi
0
1 81
2 52, 82, 52, 82
3 23
4 44
5 45
6 76, 76
7 17, 17, 57
8 28
9 19, 09, 09, 29

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 21/04/2024

ĐB 985186
Nhất 54959
Nhì 22887
Ba 81107 90065
57415 58741 58449 35031
45964 94550 72926
Năm 0839
Sáu 9222 5074 0639
Bảy 059
Tám 03
Đầu
0 07, 03
1 15
2 26, 22
3 31, 39, 39
4 41, 49
5 59, 50, 59
6 65, 64
7 74
8 86, 87
9
Đuôi
0 50
1 41, 31
2 22
3 03
4 64, 74
5 65, 15
6 86, 26
7 87, 07
8
9 59, 49, 39, 39, 59

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 15/04/2024

ĐB 208358
Nhất 75688
Nhì 51304
Ba 94213 58888
47148 79999 49213 22807
48046 93799 30152
Năm 7922
Sáu 6946 6400 6351
Bảy 292
Tám 13
Đầu
0 04, 07, 00
1 13, 13, 13
2 22
3
4 48, 46, 46
5 58, 52, 51
6
7
8 88, 88
9 99, 99, 92
Đuôi
0 00
1 51
2 52, 22, 92
3 13, 13, 13
4 04
5
6 46, 46
7 07
8 58, 88, 88, 48
9 99, 99

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 14/04/2024

ĐB 706255
Nhất 16039
Nhì 71191
Ba 05102 02933
63776 58450 01777 07014
52623 91496 01875
Năm 7123
Sáu 5009 2854 7895
Bảy 503
Tám 34
Đầu
0 02, 09, 03
1 14
2 23, 23
3 39, 33, 34
4
5 55, 50, 54
6
7 76, 77, 75
8
9 91, 96, 95
Đuôi
0 50
1 91
2 02
3 33, 23, 23, 03
4 14, 54, 34
5 55, 75, 95
6 76, 96
7 77
8
9 39, 09

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 08/04/2024

ĐB 727772
Nhất 87671
Nhì 09657
Ba 98065 21526
78391 57151 75209 26176
16516 69565 48859
Năm 1827
Sáu 0429 8704 6880
Bảy 917
Tám 21
Đầu
0 09, 04
1 16, 17
2 26, 27, 29, 21
3
4
5 57, 51, 59
6 65, 65
7 72, 71, 76
8 80
9 91
Đuôi
0 80
1 71, 91, 51, 21
2 72
3
4 04
5 65, 65
6 26, 76, 16
7 57, 27, 17
8
9 09, 59, 29

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 07/04/2024

ĐB 947853
Nhất 13478
Nhì 52237
Ba 59542 63860
60247 83437 22212 05469
37017 07327 70478
Năm 9123
Sáu 0318 9799 9968
Bảy 198
Tám 11
Đầu
0
1 12, 17, 18, 11
2 27, 23
3 37, 37
4 42, 47
5 53
6 60, 69, 68
7 78, 78
8
9 99, 98
Đuôi
0 60
1 11
2 42, 12
3 53, 23
4
5
6
7 37, 47, 37, 17, 27
8 78, 78, 18, 68, 98
9 69, 99

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 01/04/2024

ĐB 168287
Nhất 47579
Nhì 82254
Ba 83862 98066
04715 05786 28160 56339
00256 75762 06473
Năm 0174
Sáu 8770 3051 3111
Bảy 284
Tám 49
Đầu
0
1 15, 11
2
3 39
4 49
5 54, 56, 51
6 62, 66, 60, 62
7 79, 73, 74, 70
8 87, 86, 84
9
Đuôi
0 60, 70
1 51, 11
2 62, 62
3 73
4 54, 74, 84
5 15
6 66, 86, 56
7 87
8
9 79, 39, 49

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 31/03/2024

ĐB 459200
Nhất 34607
Nhì 26055
Ba 20596 79670
78559 20921 04207 78697
40759 30153 22286
Năm 0385
Sáu 5636 3905 9497
Bảy 533
Tám 45
Đầu
0 00, 07, 07, 05
1
2 21
3 36, 33
4 45
5 55, 59, 59, 53
6
7 70
8 86, 85
9 96, 97, 97
Đuôi
0 00, 70
1 21
2
3 53, 33
4
5 55, 85, 05, 45
6 96, 86, 36
7 07, 07, 97, 97
8
9 59, 59

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 25/03/2024

ĐB 225438
Nhất 73161
Nhì 10518
Ba 65054 63724
59864 69624 04961 40591
74207 99531 37939
Năm 8077
Sáu 5545 3082 5134
Bảy 083
Tám 43
Đầu
0 07
1 18
2 24, 24
3 38, 31, 39, 34
4 45, 43
5 54
6 61, 64, 61
7 77
8 82, 83
9 91
Đuôi
0
1 61, 61, 91, 31
2 82
3 83, 43
4 54, 24, 64, 24, 34
5 45
6
7 07, 77
8 38, 18
9 39

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 24/03/2024

ĐB 549035
Nhất 91219
Nhì 82864
Ba 85196 43817
99615 02934 79675 08523
21757 70579 72803
Năm 7794
Sáu 1278 7132 7148
Bảy 390
Tám 26
Đầu
0 03
1 19, 17, 15
2 23, 26
3 35, 34, 32
4 48
5 57
6 64
7 75, 79, 78
8
9 96, 94, 90
Đuôi
0 90
1
2 32
3 23, 03
4 64, 34, 94
5 35, 15, 75
6 96, 26
7 17, 57
8 78, 48
9 19, 79

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 18/03/2024

ĐB 899284
Nhất 42671
Nhì 70124
Ba 28424 71217
53272 33293 67934 85214
15654 87503 92426
Năm 1953
Sáu 3398 0628 2083
Bảy 851
Tám 30
Đầu
0 03
1 17, 14
2 24, 24, 26, 28
3 34, 30
4
5 54, 53, 51
6
7 71, 72
8 84, 83
9 93, 98
Đuôi
0 30
1 71, 51
2 72
3 93, 03, 53, 83
4 84, 24, 24, 34, 14, 54
5
6 26
7 17
8 98, 28
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 17/03/2024

ĐB 822130
Nhất 58953
Nhì 60119
Ba 74247 70076
83560 90540 88757 37302
94278 77736 21571
Năm 3199
Sáu 6850 8665 9510
Bảy 030
Tám 09
Đầu
0 02, 09
1 19, 10
2
3 30, 36, 30
4 47, 40
5 53, 57, 50
6 60, 65
7 76, 78, 71
8
9 99
Đuôi
0 30, 60, 40, 50, 10, 30
1 71
2 02
3 53
4
5 65
6 76, 36
7 47, 57
8 78
9 19, 99, 09

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 11/03/2024

ĐB 736956
Nhất 64553
Nhì 33683
Ba 32380 42055
08738 10935 53692 19185
83066 88629 27911
Năm 0519
Sáu 7406 8027 3598
Bảy 892
Tám 00
Đầu
0 06, 00
1 11, 19
2 29, 27
3 38, 35
4
5 56, 53, 55
6 66
7
8 83, 80, 85
9 92, 98, 92
Đuôi
0 80, 00
1 11
2 92, 92
3 53, 83
4
5 55, 35, 85
6 56, 66, 06
7 27
8 38, 98
9 29, 19

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 10/03/2024

ĐB 647917
Nhất 48518
Nhì 02308
Ba 66899 76360
29481 74327 98175 51911
80615 07673 13414
Năm 3601
Sáu 3482 7781 1078
Bảy 674
Tám 02
Đầu
0 08, 01, 02
1 17, 18, 11, 15, 14
2 27
3
4
5
6 60
7 75, 73, 78, 74
8 81, 82, 81
9 99
Đuôi
0 60
1 81, 11, 01, 81
2 82, 02
3 73
4 14, 74
5 75, 15
6
7 17, 27
8 18, 08, 78
9 99

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 04/03/2024

ĐB 851389
Nhất 97969
Nhì 50009
Ba 50161 59565
15888 37959 33596 74237
55660 13144 83344
Năm 6960
Sáu 4896 7609 1155
Bảy 139
Tám 06
Đầu
0 09, 09, 06
1
2
3 37, 39
4 44, 44
5 59, 55
6 69, 61, 65, 60, 60
7
8 89, 88
9 96, 96
Đuôi
0 60, 60
1 61
2
3
4 44, 44
5 65, 55
6 96, 96, 06
7 37
8 88
9 89, 69, 09, 59, 09, 39

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 03/03/2024

ĐB 634594
Nhất 00400
Nhì 60208
Ba 12539 15012
36146 86602 87012 57444
88707 12300 65044
Năm 1975
Sáu 0483 9871 6147
Bảy 237
Tám 82
Đầu
0 00, 08, 02, 07, 00
1 12, 12
2
3 39, 37
4 46, 44, 44, 47
5
6
7 75, 71
8 83, 82
9 94
Đuôi
0 00, 00
1 71
2 12, 02, 12, 82
3 83
4 94, 44, 44
5 75
6 46
7 07, 47, 37
8 08
9 39

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 26/02/2024

ĐB 415322
Nhất 67090
Nhì 07513
Ba 79177 80434
53894 43397 48164 89261
96273 63789 60489
Năm 1789
Sáu 0862 9127 9664
Bảy 449
Tám 12
Đầu
0
1 13, 12
2 22, 27
3 34
4 49
5
6 64, 61, 62, 64
7 77, 73
8 89, 89, 89
9 90, 94, 97
Đuôi
0 90
1 61
2 22, 62, 12
3 13, 73
4 34, 94, 64, 64
5
6
7 77, 97, 27
8
9 89, 89, 89, 49

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 25/02/2024

ĐB 276110
Nhất 58167
Nhì 52834
Ba 32391 23793
36051 60029 97365 08577
12078 80876 27702
Năm 2202
Sáu 1583 9440 0479
Bảy 591
Tám 47
Đầu
0 02, 02
1 10
2 29
3 34
4 40, 47
5 51
6 67, 65
7 77, 78, 76, 79
8 83
9 91, 93, 91
Đuôi
0 10, 40
1 91, 51, 91
2 02, 02
3 93, 83
4 34
5 65
6 76
7 67, 77, 47
8 78
9 29, 79

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 19/02/2024

ĐB 672720
Nhất 94149
Nhì 53755
Ba 10627 65529
92273 59958 38512 07162
31345 50028 61058
Năm 2103
Sáu 0573 0600 6416
Bảy 782
Tám 79
Đầu
0 03, 00
1 12, 16
2 20, 27, 29, 28
3
4 49, 45
5 55, 58, 58
6 62
7 73, 73, 79
8 82
9
Đuôi
0 20, 00
1
2 12, 62, 82
3 73, 03, 73
4
5 55, 45
6 16
7 27
8 58, 28, 58
9 49, 29, 79

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 18/02/2024

ĐB 595802
Nhất 70109
Nhì 43843
Ba 33731 46617
79916 65005 34182 86887
57331 32402 04054
Năm 2191
Sáu 1190 4623 5051
Bảy 989
Tám 16
Đầu
0 02, 09, 05, 02
1 17, 16, 16
2 23
3 31, 31
4 43
5 54, 51
6
7
8 82, 87, 89
9 91, 90
Đuôi
0 90
1 31, 31, 91, 51
2 02, 82, 02
3 43, 23
4 54
5 05
6 16, 16
7 17, 87
8
9 09, 89

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 12/02/2024

ĐB 496750
Nhất 78865
Nhì 48581
Ba 66309 12478
93888 66172 00748 30528
56418 07040 97579
Năm 6322
Sáu 5234 2927 4245
Bảy 367
Tám 81
Đầu
0 09
1 18
2 28, 22, 27
3 34
4 48, 40, 45
5 50
6 65, 67
7 78, 72, 79
8 81, 88, 81
9
Đuôi
0 50, 40
1 81, 81
2 72, 22
3
4 34
5 65, 45
6
7 27, 67
8 78, 88, 48, 28, 18
9 09, 79

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 11/02/2024

ĐB 615244
Nhất 19753
Nhì 15286
Ba 26275 99259
10499 32002 66165 74819
75820 08156 07102
Năm 0071
Sáu 1177 0465 6468
Bảy 856
Tám 50
Đầu
0 02, 02
1 19
2 20
3
4 44
5 53, 59, 56, 56, 50
6 65, 65, 68
7 75, 71, 77
8 86
9 99
Đuôi
0 20, 50
1 71
2 02, 02
3 53
4 44
5 75, 65, 65
6 86, 56, 56
7 77
8 68
9 59, 99, 19

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Huế 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Huế 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Huế 30 ngày – Kết quả XSTTH 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Huế 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Huế. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Huế 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Huế 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Huế 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Huế 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Huế 30 ngày?

Xổ số Huế 30 ngày – Kết quả XSTTH 30 ngày gần nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Huế 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Huế 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Huế 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Huế 30 ngày thế nào?

Xổ số Huế 30 ngày – Kết quả XSTTH 30 ngày gần nhất

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSTTH 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSTTH 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Huế 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.