Xổ số Huế 60 ngày – Kết quả XSTTH 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 04/12/2023

ĐB 416593
Nhất 44799
Nhì 37573
Ba 13597 29680
05312 55304 17587 82152
07110 60853 68328
Năm 1395
Sáu 9208 1712 8591
Bảy 558
Tám 65
Đầu
0 04, 08
1 12, 10, 12
2 28
3
4
5 52, 53, 58
6 65
7 73
8 80, 87
9 93, 99, 97, 95, 91
Đuôi
0 80, 10
1 91
2 12, 52, 12
3 93, 73, 53
4 04
5 95, 65
6
7 97, 87
8 28, 08, 58
9 99

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 03/12/2023

ĐB 081806
Nhất 98792
Nhì 35770
Ba 76715 12340
26354 72388 20969 53084
42889 86264 45060
Năm 4091
Sáu 5409 4722 4066
Bảy 852
Tám 71
Đầu
0 06, 09
1 15
2 22
3
4 40
5 54, 52
6 69, 64, 60, 66
7 70, 71
8 88, 84, 89
9 92, 91
Đuôi
0 70, 40, 60
1 91, 71
2 92, 22, 52
3
4 54, 84, 64
5 15
6 06, 66
7
8 88
9 69, 89, 09

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 27/11/2023

ĐB 533609
Nhất 27132
Nhì 07693
Ba 70432 56346
16088 61164 55936 83918
03270 38025 47898
Năm 1753
Sáu 2173 0324 6037
Bảy 627
Tám 32
Đầu
0 09
1 18
2 25, 24, 27
3 32, 32, 36, 37, 32
4 46
5 53
6 64
7 70, 73
8 88
9 93, 98
Đuôi
0 70
1
2 32, 32, 32
3 93, 53, 73
4 64, 24
5 25
6 46, 36
7 37, 27
8 88, 18, 98
9 09

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 26/11/2023

ĐB 761434
Nhất 57684
Nhì 57747
Ba 81829 86580
19995 74251 56258 65265
83289 16619 69324
Năm 9317
Sáu 7400 3391 6405
Bảy 529
Tám 22
Đầu
0 00, 05
1 19, 17
2 29, 24, 29, 22
3 34
4 47
5 51, 58
6 65
7
8 84, 80, 89
9 95, 91
Đuôi
0 80, 00
1 51, 91
2 22
3
4 34, 84, 24
5 95, 65, 05
6
7 47, 17
8 58
9 29, 89, 19, 29

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 20/11/2023

ĐB 968527
Nhất 22977
Nhì 46852
Ba 99936 40669
81319 42832 34501 70979
19127 46791 03386
Năm 4124
Sáu 6689 9794 2270
Bảy 357
Tám 71
Đầu
0 01
1 19
2 27, 27, 24
3 36, 32
4
5 52, 57
6 69
7 77, 79, 70, 71
8 86, 89
9 91, 94
Đuôi
0 70
1 01, 91, 71
2 52, 32
3
4 24, 94
5
6 36, 86
7 27, 77, 27, 57
8
9 69, 19, 79, 89

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 19/11/2023

ĐB 208763
Nhất 01306
Nhì 31296
Ba 49071 02898
79961 73762 01479 84793
55436 39040 84248
Năm 3514
Sáu 1888 3335 7090
Bảy 189
Tám 41
Đầu
0 06
1 14
2
3 36, 35
4 40, 48, 41
5
6 63, 61, 62
7 71, 79
8 88, 89
9 96, 98, 93, 90
Đuôi
0 40, 90
1 71, 61, 41
2 62
3 63, 93
4 14
5 35
6 06, 96, 36
7
8 98, 48, 88
9 79, 89

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 13/11/2023

ĐB 183275
Nhất 34529
Nhì 21812
Ba 56113 45641
89271 04334 74045 45153
74291 69839 29081
Năm 8698
Sáu 2913 5819 2385
Bảy 660
Tám 61
Đầu
0
1 12, 13, 13, 19
2 29
3 34, 39
4 41, 45
5 53
6 60, 61
7 75, 71
8 81, 85
9 91, 98
Đuôi
0 60
1 41, 71, 91, 81, 61
2 12
3 13, 53, 13
4 34
5 75, 45, 85
6
7
8 98
9 29, 39, 19

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 12/11/2023

ĐB 821295
Nhất 68717
Nhì 74633
Ba 82040 52701
13420 98777 91610 89804
39282 74487 63510
Năm 2361
Sáu 3203 2103 1633
Bảy 418
Tám 35
Đầu
0 01, 04, 03, 03
1 17, 10, 10, 18
2 20
3 33, 33, 35
4 40
5
6 61
7 77
8 82, 87
9 95
Đuôi
0 40, 20, 10, 10
1 01, 61
2 82
3 33, 03, 03, 33
4 04
5 95, 35
6
7 17, 77, 87
8 18
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 06/11/2023

ĐB 451974
Nhất 16214
Nhì 09128
Ba 44249 82003
91264 35908 15656 16991
44081 78450 35198
Năm 0425
Sáu 8339 2090 5302
Bảy 277
Tám 39
Đầu
0 03, 08, 02
1 14
2 28, 25
3 39, 39
4 49
5 56, 50
6 64
7 74, 77
8 81
9 91, 98, 90
Đuôi
0 50, 90
1 91, 81
2 02
3 03
4 74, 14, 64
5 25
6 56
7 77
8 28, 08, 98
9 49, 39, 39

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 05/11/2023

ĐB 802913
Nhất 83778
Nhì 49806
Ba 57023 89302
23876 33024 96844 30716
26730 12374 92763
Năm 5363
Sáu 7318 8238 5633
Bảy 791
Tám 15
Đầu
0 06, 02
1 13, 16, 18, 15
2 23, 24
3 30, 38, 33
4 44
5
6 63, 63
7 78, 76, 74
8
9 91
Đuôi
0 30
1 91
2 02
3 13, 23, 63, 63, 33
4 24, 44, 74
5 15
6 06, 76, 16
7
8 78, 18, 38
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 30/10/2023

ĐB 536532
Nhất 55069
Nhì 71433
Ba 11423 65990
73532 64612 43399 16125
99526 75569 22933
Năm 1890
Sáu 8893 8897 3701
Bảy 518
Tám 28
Đầu
0 01
1 12, 18
2 23, 25, 26, 28
3 32, 33, 32, 33
4
5
6 69, 69
7
8
9 90, 99, 90, 93, 97
Đuôi
0 90, 90
1 01
2 32, 32, 12
3 33, 23, 33, 93
4
5 25
6 26
7 97
8 18, 28
9 69, 99, 69

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 29/10/2023

ĐB 595693
Nhất 50305
Nhì 72248
Ba 89393 67034
88978 17980 16977 14642
19322 33076 67255
Năm 1821
Sáu 7661 9398 1397
Bảy 329
Tám 54
Đầu
0 05
1
2 22, 21, 29
3 34
4 48, 42
5 55, 54
6 61
7 78, 77, 76
8 80
9 93, 93, 98, 97
Đuôi
0 80
1 21, 61
2 42, 22
3 93, 93
4 34, 54
5 05, 55
6 76
7 77, 97
8 48, 78, 98
9 29

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 23/10/2023

ĐB 022287
Nhất 29318
Nhì 57162
Ba 32609 93235
11279 57646 01615 62561
29612 02365 67819
Năm 5625
Sáu 8568 8279 1099
Bảy 635
Tám 16
Đầu
0 09
1 18, 15, 12, 19, 16
2 25
3 35, 35
4 46
5
6 62, 61, 65, 68
7 79, 79
8 87
9 99
Đuôi
0
1 61
2 62, 12
3
4
5 35, 15, 65, 25, 35
6 46, 16
7 87
8 18, 68
9 09, 79, 19, 79, 99

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 22/10/2023

ĐB 299807
Nhất 46648
Nhì 93948
Ba 68010 48626
62410 02597 35940 70072
62358 03410 40388
Năm 5058
Sáu 4702 9228 9249
Bảy 899
Tám 40
Đầu
0 07, 02
1 10, 10, 10
2 26, 28
3
4 48, 48, 40, 49, 40
5 58, 58
6
7 72
8 88
9 97, 99
Đuôi
0 10, 10, 40, 10, 40
1
2 72, 02
3
4
5
6 26
7 07, 97
8 48, 48, 58, 88, 58, 28
9 49, 99

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 16/10/2023

ĐB 784945
Nhất 21416
Nhì 75591
Ba 07150 73071
99511 13693 78138 64900
74975 98688 09542
Năm 4626
Sáu 0690 5401 6544
Bảy 802
Tám 08
Đầu
0 00, 01, 02, 08
1 16, 11
2 26
3 38
4 45, 42, 44
5 50
6
7 71, 75
8 88
9 91, 93, 90
Đuôi
0 50, 00, 90
1 91, 71, 11, 01
2 42, 02
3 93
4 44
5 45, 75
6 16, 26
7
8 38, 88, 08
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 15/10/2023

ĐB 887031
Nhất 29847
Nhì 96168
Ba 04292 81874
62557 28943 81599 58933
02295 79485 60773
Năm 8634
Sáu 5528 1581 7341
Bảy 344
Tám 69
Đầu
0
1
2 28
3 31, 33, 34
4 47, 43, 41, 44
5 57
6 68, 69
7 74, 73
8 85, 81
9 92, 99, 95
Đuôi
0
1 31, 81, 41
2 92
3 43, 33, 73
4 74, 34, 44
5 95, 85
6
7 47, 57
8 68, 28
9 99, 69

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 09/10/2023

ĐB 786981
Nhất 90121
Nhì 13387
Ba 53224 35102
13348 81248 61787 19015
85208 36001 68655
Năm 5742
Sáu 7992 6022 4730
Bảy 766
Tám 65
Đầu
0 02, 08, 01
1 15
2 21, 24, 22
3 30
4 48, 48, 42
5 55
6 66, 65
7
8 81, 87, 87
9 92
Đuôi
0 30
1 81, 21, 01
2 02, 42, 92, 22
3
4 24
5 15, 55, 65
6 66
7 87, 87
8 48, 48, 08
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 08/10/2023

ĐB 199151
Nhất 03110
Nhì 75915
Ba 65769 44077
90194 35404 17540 76328
68621 36726 77673
Năm 3950
Sáu 6789 8668 3604
Bảy 416
Tám 45
Đầu
0 04, 04
1 10, 15, 16
2 28, 21, 26
3
4 40, 45
5 51, 50
6 69, 68
7 77, 73
8 89
9 94
Đuôi
0 10, 40, 50
1 51, 21
2
3 73
4 94, 04, 04
5 15, 45
6 26, 16
7 77
8 28, 68
9 69, 89

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 02/10/2023

ĐB 022083
Nhất 06129
Nhì 22524
Ba 02392 40506
36581 28070 77733 01046
08676 42927 19293
Năm 0111
Sáu 7491 6310 4206
Bảy 758
Tám 13
Đầu
0 06, 06
1 11, 10, 13
2 29, 24, 27
3 33
4 46
5 58
6
7 70, 76
8 83, 81
9 92, 93, 91
Đuôi
0 70, 10
1 81, 11, 91
2 92
3 83, 33, 93, 13
4 24
5
6 06, 46, 76, 06
7 27
8 58
9 29

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 01/10/2023

ĐB 331524
Nhất 74958
Nhì 45150
Ba 04701 46251
92250 71236 80778 30095
47629 74643 37739
Năm 9769
Sáu 1659 6257 1209
Bảy 493
Tám 65
Đầu
0 01, 09
1
2 24, 29
3 36, 39
4 43
5 58, 50, 51, 50, 59, 57
6 69, 65
7 78
8
9 95, 93
Đuôi
0 50, 50
1 01, 51
2
3 43, 93
4 24
5 95, 65
6 36
7 57
8 58, 78
9 29, 39, 69, 59, 09

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 25/09/2023

ĐB 914754
Nhất 09839
Nhì 24173
Ba 62573 01348
67749 57236 57366 41800
98857 08887 78119
Năm 7998
Sáu 7382 5262 2356
Bảy 882
Tám 20
Đầu
0 00
1 19
2 20
3 39, 36
4 48, 49
5 54, 57, 56
6 66, 62
7 73, 73
8 87, 82, 82
9 98
Đuôi
0 00, 20
1
2 82, 62, 82
3 73, 73
4 54
5
6 36, 66, 56
7 57, 87
8 48, 98
9 39, 49, 19

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 24/09/2023

ĐB 364275
Nhất 33842
Nhì 96588
Ba 49117 96866
23585 45493 47400 82858
45325 47764 35308
Năm 5336
Sáu 2182 1412 8738
Bảy 093
Tám 45
Đầu
0 00, 08
1 17, 12
2 25
3 36, 38
4 42, 45
5 58
6 66, 64
7 75
8 88, 85, 82
9 93, 93
Đuôi
0 00
1
2 42, 82, 12
3 93, 93
4 64
5 75, 85, 25, 45
6 66, 36
7 17
8 88, 58, 08, 38
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 18/09/2023

ĐB 612558
Nhất 16671
Nhì 78620
Ba 32955 70010
09296 87407 04384 90542
29756 81818 35182
Năm 9685
Sáu 4985 6976 9871
Bảy 126
Tám 27
Đầu
0 07
1 10, 18
2 20, 26, 27
3
4 42
5 58, 55, 56
6
7 71, 76, 71
8 84, 82, 85, 85
9 96
Đuôi
0 20, 10
1 71, 71
2 42, 82
3
4 84
5 55, 85, 85
6 96, 56, 76, 26
7 07, 27
8 58, 18
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 17/09/2023

ĐB 025671
Nhất 50028
Nhì 67953
Ba 54129 21534
07393 11521 80577 39484
00465 20487 87592
Năm 5009
Sáu 3633 2647 5948
Bảy 336
Tám 04
Đầu
0 09, 04
1
2 28, 29, 21
3 34, 33, 36
4 47, 48
5 53
6 65
7 71, 77
8 84, 87
9 93, 92
Đuôi
0
1 71, 21
2 92
3 53, 93, 33
4 34, 84, 04
5 65
6 36
7 77, 87, 47
8 28, 48
9 29, 09

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 11/09/2023

ĐB 120125
Nhất 98481
Nhì 57621
Ba 49291 89394
05283 03330 50893 39629
41448 08813 26260
Năm 6025
Sáu 3596 7058 5620
Bảy 878
Tám 28
Đầu
0
1 13
2 25, 21, 29, 25, 20, 28
3 30
4 48
5 58
6 60
7 78
8 81, 83
9 91, 94, 93, 96
Đuôi
0 30, 60, 20
1 81, 21, 91
2
3 83, 93, 13
4 94
5 25, 25
6 96
7
8 48, 58, 78, 28
9 29

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 10/09/2023

ĐB 321036
Nhất 77165
Nhì 29176
Ba 41258 55604
31304 52824 90054 04672
89829 82643 96567
Năm 7363
Sáu 7106 9428 0892
Bảy 787
Tám 78
Đầu
0 04, 04, 06
1
2 24, 29, 28
3 36
4 43
5 58, 54
6 65, 67, 63
7 76, 72, 78
8 87
9 92
Đuôi
0
1
2 72, 92
3 43, 63
4 04, 04, 24, 54
5 65
6 36, 76, 06
7 67, 87
8 58, 28, 78
9 29

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 04/09/2023

ĐB 507273
Nhất 14739
Nhì 88379
Ba 28427 20934
51466 73690 54740 58876
53751 63304 36686
Năm 2714
Sáu 9707 3762 2979
Bảy 889
Tám 22
Đầu
0 04, 07
1 14
2 27, 22
3 39, 34
4 40
5 51
6 66, 62
7 73, 79, 76, 79
8 86, 89
9 90
Đuôi
0 90, 40
1 51
2 62, 22
3 73
4 34, 04, 14
5
6 66, 76, 86
7 27, 07
8
9 39, 79, 79, 89

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 03/09/2023

ĐB 555275
Nhất 96867
Nhì 51247
Ba 30046 43116
68725 94983 42477 67568
01400 01869 98504
Năm 0113
Sáu 9871 9191 3367
Bảy 280
Tám 38
Đầu
0 00, 04
1 16, 13
2 25
3 38
4 47, 46
5
6 67, 68, 69, 67
7 75, 77, 71
8 83, 80
9 91
Đuôi
0 00, 80
1 71, 91
2
3 83, 13
4 04
5 75, 25
6 46, 16
7 67, 47, 77, 67
8 68, 38
9 69

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 28/08/2023

ĐB 464825
Nhất 35241
Nhì 55770
Ba 24600 02792
09797 19375 55425 19851
49083 52093 59006
Năm 0865
Sáu 4160 2650 7433
Bảy 391
Tám 27
Đầu
0 00, 06
1
2 25, 25, 27
3 33
4 41
5 51, 50
6 65, 60
7 70, 75
8 83
9 92, 97, 93, 91
Đuôi
0 70, 00, 60, 50
1 41, 51, 91
2 92
3 83, 93, 33
4
5 25, 75, 25, 65
6 06
7 97, 27
8
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 27/08/2023

ĐB 842075
Nhất 67515
Nhì 53231
Ba 62813 17981
71464 25130 82654 17418
47870 48893 27480
Năm 8517
Sáu 4961 7786 4653
Bảy 557
Tám 53
Đầu
0
1 15, 13, 18, 17
2
3 31, 30
4
5 54, 53, 57, 53
6 64, 61
7 75, 70
8 81, 80, 86
9 93
Đuôi
0 30, 70, 80
1 31, 81, 61
2
3 13, 93, 53, 53
4 64, 54
5 75, 15
6 86
7 17, 57
8 18
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 21/08/2023

ĐB 405124
Nhất 97256
Nhì 85071
Ba 58980 31972
28397 11624 99375 92909
47559 62402 41204
Năm 2217
Sáu 0418 7218 3524
Bảy 037
Tám 87
Đầu
0 09, 02, 04
1 17, 18, 18
2 24, 24, 24
3 37
4
5 56, 59
6
7 71, 72, 75
8 80, 87
9 97
Đuôi
0 80
1 71
2 72, 02
3
4 24, 24, 04, 24
5 75
6 56
7 97, 17, 37, 87
8 18, 18
9 09, 59

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 20/08/2023

ĐB 996311
Nhất 05699
Nhì 43731
Ba 58606 42461
05031 93329 75021 59832
00497 57094 07902
Năm 1007
Sáu 4620 8207 5589
Bảy 376
Tám 83
Đầu
0 06, 02, 07, 07
1 11
2 29, 21, 20
3 31, 31, 32
4
5
6 61
7 76
8 89, 83
9 99, 97, 94
Đuôi
0 20
1 11, 31, 61, 31, 21
2 32, 02
3 83
4 94
5
6 06, 76
7 97, 07, 07
8
9 99, 29, 89

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 14/08/2023

ĐB 378382
Nhất 91314
Nhì 51181
Ba 13088 83922
73068 79684 36730 57807
92480 66736 99645
Năm 4936
Sáu 2655 6658 1572
Bảy 616
Tám 04
Đầu
0 07, 04
1 14, 16
2 22
3 30, 36, 36
4 45
5 55, 58
6 68
7 72
8 82, 81, 88, 84, 80
9
Đuôi
0 30, 80
1 81
2 82, 22, 72
3
4 14, 84, 04
5 45, 55
6 36, 36, 16
7 07
8 88, 68, 58
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 13/08/2023

ĐB 301481
Nhất 11968
Nhì 42676
Ba 78783 00226
86590 88635 85915 19111
01764 64119 52537
Năm 3629
Sáu 6273 0556 0100
Bảy 876
Tám 52
Đầu
0 00
1 15, 11, 19
2 26, 29
3 35, 37
4
5 56, 52
6 68, 64
7 76, 73, 76
8 81, 83
9 90
Đuôi
0 90, 00
1 81, 11
2 52
3 83, 73
4 64
5 35, 15
6 76, 26, 56, 76
7 37
8 68
9 19, 29

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 07/08/2023

ĐB 930074
Nhất 15503
Nhì 55542
Ba 47210 70400
05723 38768 01244 44219
32898 10847 62812
Năm 1462
Sáu 3045 0781 7498
Bảy 267
Tám 55
Đầu
0 03, 00
1 10, 19, 12
2 23
3
4 42, 44, 47, 45
5 55
6 68, 62, 67
7 74
8 81
9 98, 98
Đuôi
0 10, 00
1 81
2 42, 12, 62
3 03, 23
4 74, 44
5 45, 55
6
7 47, 67
8 68, 98, 98
9 19

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 06/08/2023

ĐB 659449
Nhất 69184
Nhì 53544
Ba 21723 64748
58467 94031 41802 09574
06161 41813 69990
Năm 9884
Sáu 2607 6065 5506
Bảy 424
Tám 84
Đầu
0 02, 07, 06
1 13
2 23, 24
3 31
4 49, 44, 48
5
6 67, 61, 65
7 74
8 84, 84, 84
9 90
Đuôi
0 90
1 31, 61
2 02
3 23, 13
4 84, 44, 74, 84, 24, 84
5 65
6 06
7 67, 07
8 48
9 49

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 31/07/2023

ĐB 028771
Nhất 01760
Nhì 62615
Ba 07252 90098
39060 12607 26836 37622
25943 39967 10578
Năm 5669
Sáu 1778 2416 0584
Bảy 558
Tám 56
Đầu
0 07
1 15, 16
2 22
3 36
4 43
5 52, 58, 56
6 60, 60, 67, 69
7 71, 78, 78
8 84
9 98
Đuôi
0 60, 60
1 71
2 52, 22
3 43
4 84
5 15
6 36, 16, 56
7 07, 67
8 98, 78, 78, 58
9 69

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 30/07/2023

ĐB 250644
Nhất 93914
Nhì 45251
Ba 12029 61598
56859 91568 43351 85969
53294 56556 91870
Năm 9664
Sáu 0443 2065 3331
Bảy 540
Tám 64
Đầu
0
1 14
2 29
3 31
4 44, 43, 40
5 51, 59, 51, 56
6 68, 69, 64, 65, 64
7 70
8
9 98, 94
Đuôi
0 70, 40
1 51, 51, 31
2
3 43
4 44, 14, 94, 64, 64
5 65
6 56
7
8 98, 68
9 29, 59, 69

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 24/07/2023

ĐB 302438
Nhất 25269
Nhì 14580
Ba 00472 14829
10100 02347 58430 01675
91668 61210 89545
Năm 3664
Sáu 2289 1979 7974
Bảy 805
Tám 91
Đầu
0 00, 05
1 10
2 29
3 38, 30
4 47, 45
5
6 69, 68, 64
7 72, 75, 79, 74
8 80, 89
9 91
Đuôi
0 80, 00, 30, 10
1 91
2 72
3
4 64, 74
5 75, 45, 05
6
7 47
8 38, 68
9 69, 29, 89, 79

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 23/07/2023

ĐB 160558
Nhất 17989
Nhì 43574
Ba 80807 63282
88222 82648 04565 61284
58142 59635 84151
Năm 9053
Sáu 5348 9640 4756
Bảy 696
Tám 69
Đầu
0 07
1
2 22
3 35
4 48, 42, 48, 40
5 58, 51, 53, 56
6 65, 69
7 74
8 89, 82, 84
9 96
Đuôi
0 40
1 51
2 82, 22, 42
3 53
4 74, 84
5 65, 35
6 56, 96
7 07
8 58, 48, 48
9 89, 69

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 17/07/2023

ĐB 331187
Nhất 97740
Nhì 16117
Ba 90935 47751
97819 15612 62484 66576
46081 09945 56252
Năm 3203
Sáu 6709 6490 1613
Bảy 906
Tám 73
Đầu
0 03, 09, 06
1 17, 19, 12, 13
2
3 35
4 40, 45
5 51, 52
6
7 76, 73
8 87, 84, 81
9 90
Đuôi
0 40, 90
1 51, 81
2 12, 52
3 03, 13, 73
4 84
5 35, 45
6 76, 06
7 87, 17
8
9 19, 09

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 16/07/2023

ĐB 355326
Nhất 35562
Nhì 95667
Ba 25413 80835
59100 45600 41119 43400
01350 01147 25585
Năm 2801
Sáu 8336 6387 5816
Bảy 183
Tám 04
Đầu
0 00, 00, 00, 01, 04
1 13, 19, 16
2 26
3 35, 36
4 47
5 50
6 62, 67
7
8 85, 87, 83
9
Đuôi
0 00, 00, 00, 50
1 01
2 62
3 13, 83
4 04
5 35, 85
6 26, 36, 16
7 67, 47, 87
8
9 19

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 10/07/2023

ĐB 887644
Nhất 76800
Nhì 67894
Ba 30998 80508
27725 41110 16240 25083
74960 21619 86718
Năm 8068
Sáu 6525 8476 7742
Bảy 212
Tám 38
Đầu
0 00, 08
1 10, 19, 18, 12
2 25, 25
3 38
4 44, 40, 42
5
6 60, 68
7 76
8 83
9 94, 98
Đuôi
0 00, 10, 40, 60
1
2 42, 12
3 83
4 44, 94
5 25, 25
6 76
7
8 98, 08, 18, 68, 38
9 19

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 09/07/2023

ĐB 574340
Nhất 77813
Nhì 04628
Ba 51246 65805
49940 53716 90967 76672
21942 98837 10785
Năm 0389
Sáu 7810 8861 2139
Bảy 727
Tám 38
Đầu
0 05
1 13, 16, 10
2 28, 27
3 37, 39, 38
4 40, 46, 40, 42
5
6 67, 61
7 72
8 85, 89
9
Đuôi
0 40, 40, 10
1 61
2 72, 42
3 13
4
5 05, 85
6 46, 16
7 67, 37, 27
8 28, 38
9 89, 39

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 03/07/2023

ĐB 755710
Nhất 22000
Nhì 78563
Ba 45645 27193
03360 53167 33834 58441
86490 68731 76711
Năm 5303
Sáu 9126 0665 3827
Bảy 302
Tám 73
Đầu
0 00, 03, 02
1 10, 11
2 26, 27
3 34, 31
4 45, 41
5
6 63, 60, 67, 65
7 73
8
9 93, 90
Đuôi
0 10, 00, 60, 90
1 41, 31, 11
2 02
3 63, 93, 03, 73
4 34
5 45, 65
6 26
7 67, 27
8
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 02/07/2023

ĐB 553922
Nhất 88699
Nhì 70898
Ba 68604 68380
65801 30617 71245 79973
37246 46697 29576
Năm 4334
Sáu 2159 4704 6273
Bảy 858
Tám 63
Đầu
0 04, 01, 04
1 17
2 22
3 34
4 45, 46
5 59, 58
6 63
7 73, 76, 73
8 80
9 99, 98, 97
Đuôi
0 80
1 01
2 22
3 73, 73, 63
4 04, 34, 04
5 45
6 46, 76
7 17, 97
8 98, 58
9 99, 59

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 26/06/2023

ĐB 912305
Nhất 08974
Nhì 54621
Ba 43558 10732
22718 18110 43106 34256
80545 66507 46420
Năm 1714
Sáu 5715 4042 2947
Bảy 781
Tám 35
Đầu
0 05, 06, 07
1 18, 10, 14, 15
2 21, 20
3 32, 35
4 45, 42, 47
5 58, 56
6
7 74
8 81
9
Đuôi
0 10, 20
1 21, 81
2 32, 42
3
4 74, 14
5 05, 45, 15, 35
6 06, 56
7 07, 47
8 58, 18
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 25/06/2023

ĐB 675147
Nhất 44797
Nhì 92295
Ba 48820 55009
06796 80333 92213 88656
57470 56213 65309
Năm 0360
Sáu 8661 7326 2895
Bảy 813
Tám 70
Đầu
0 09, 09
1 13, 13, 13
2 20, 26
3 33
4 47
5 56
6 60, 61
7 70, 70
8
9 97, 95, 96, 95
Đuôi
0 20, 70, 60, 70
1 61
2
3 33, 13, 13, 13
4
5 95, 95
6 96, 56, 26
7 47, 97
8
9 09, 09

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 19/06/2023

ĐB 943559
Nhất 54575
Nhì 84699
Ba 37915 88115
90065 19196 35897 92990
96863 11463 52005
Năm 9453
Sáu 7276 1620 3802
Bảy 061
Tám 68
Đầu
0 05, 02
1 15, 15
2 20
3
4
5 59, 53
6 65, 63, 63, 61, 68
7 75, 76
8
9 99, 96, 97, 90
Đuôi
0 90, 20
1 61
2 02
3 63, 63, 53
4
5 75, 15, 15, 65, 05
6 96, 76
7 97
8 68
9 59, 99

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 18/06/2023

ĐB 689707
Nhất 34138
Nhì 49467
Ba 31129 72898
86254 44570 58106 48169
38897 67038 63828
Năm 8920
Sáu 6407 0744 7281
Bảy 376
Tám 40
Đầu
0 07, 06, 07
1
2 29, 28, 20
3 38, 38
4 44, 40
5 54
6 67, 69
7 70, 76
8 81
9 98, 97
Đuôi
0 70, 20, 40
1 81
2
3
4 54, 44
5
6 06, 76
7 07, 67, 97, 07
8 38, 98, 38, 28
9 29, 69

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 12/06/2023

ĐB 785514
Nhất 56429
Nhì 49404
Ba 67958 17864
52139 54632 67277 11215
76613 82496 08034
Năm 6055
Sáu 3107 6365 6147
Bảy 695
Tám 17
Đầu
0 04, 07
1 14, 15, 13, 17
2 29
3 39, 32, 34
4 47
5 58, 55
6 64, 65
7 77
8
9 96, 95
Đuôi
0
1
2 32
3 13
4 14, 04, 64, 34
5 15, 55, 65, 95
6 96
7 77, 07, 47, 17
8 58
9 29, 39

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 11/06/2023

ĐB 083933
Nhất 25542
Nhì 32659
Ba 80917 19103
95571 76973 42626 20528
84246 70572 75717
Năm 8851
Sáu 1567 5569 7754
Bảy 629
Tám 40
Đầu
0 03
1 17, 17
2 26, 28, 29
3 33
4 42, 46, 40
5 59, 51, 54
6 67, 69
7 71, 73, 72
8
9
Đuôi
0 40
1 71, 51
2 42, 72
3 33, 03, 73
4 54
5
6 26, 46
7 17, 17, 67
8 28
9 59, 69, 29

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 05/06/2023

ĐB 386370
Nhất 57629
Nhì 66542
Ba 54561 28182
49094 90593 43839 03503
46069 92351 54539
Năm 3690
Sáu 2954 6971 0874
Bảy 768
Tám 29
Đầu
0 03
1
2 29, 29
3 39, 39
4 42
5 51, 54
6 61, 69, 68
7 70, 71, 74
8 82
9 94, 93, 90
Đuôi
0 70, 90
1 61, 51, 71
2 42, 82
3 93, 03
4 94, 54, 74
5
6
7
8 68
9 29, 39, 69, 39, 29

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 04/06/2023

ĐB 438348
Nhất 20278
Nhì 75098
Ba 72288 56372
05196 91001 87596 73538
56780 09336 26005
Năm 7918
Sáu 5170 1132 0925
Bảy 396
Tám 10
Đầu
0 01, 05
1 18, 10
2 25
3 38, 36, 32
4 48
5
6
7 78, 72, 70
8 88, 80
9 98, 96, 96, 96
Đuôi
0 80, 70, 10
1 01
2 72, 32
3
4
5 05, 25
6 96, 96, 36, 96
7
8 48, 78, 98, 88, 38, 18
9

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 29/05/2023

ĐB 753212
Nhất 95785
Nhì 12210
Ba 03805 50513
52074 18988 32620 81802
28267 10248 27336
Năm 4652
Sáu 6686 0971 3355
Bảy 261
Tám 29
Đầu
0 05, 02
1 12, 10, 13
2 20, 29
3 36
4 48
5 52, 55
6 67, 61
7 74, 71
8 85, 88, 86
9
Đuôi
0 10, 20
1 71, 61
2 12, 02, 52
3 13
4 74
5 85, 05, 55
6 36, 86
7 67
8 88, 48
9 29

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 28/05/2023

ĐB 795143
Nhất 69724
Nhì 35311
Ba 38883 41659
86572 36549 07153 61093
77248 12337 85275
Năm 9647
Sáu 7118 5836 3579
Bảy 895
Tám 34
Đầu
0
1 11, 18
2 24
3 37, 36, 34
4 43, 49, 48, 47
5 59, 53
6
7 72, 75, 79
8 83
9 93, 95
Đuôi
0
1 11
2 72
3 43, 83, 53, 93
4 24, 34
5 75, 95
6 36
7 37, 47
8 48, 18
9 59, 49, 79

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 22/05/2023

ĐB 838784
Nhất 11207
Nhì 69822
Ba 36464 35930
44778 67693 08452 25183
75766 34741 96929
Năm 7770
Sáu 4106 2753 0889
Bảy 668
Tám 94
Đầu
0 07, 06
1
2 22, 29
3 30
4 41
5 52, 53
6 64, 66, 68
7 78, 70
8 84, 83, 89
9 93, 94
Đuôi
0 30, 70
1 41
2 22, 52
3 93, 83, 53
4 84, 64, 94
5
6 66, 06
7 07
8 78, 68
9 29, 89

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 21/05/2023

ĐB 052659
Nhất 41707
Nhì 63913
Ba 66219 90660
77864 31549 65574 40142
70509 28516 50040
Năm 0732
Sáu 3284 9678 8881
Bảy 329
Tám 54
Đầu
0 07, 09
1 13, 19, 16
2 29
3 32
4 49, 42, 40
5 59, 54
6 60, 64
7 74, 78
8 84, 81
9
Đuôi
0 60, 40
1 81
2 42, 32
3 13
4 64, 74, 84, 54
5
6 16
7 07
8 78
9 59, 19, 49, 09, 29

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 15/05/2023

ĐB 331454
Nhất 91838
Nhì 09348
Ba 74357 33155
67759 92640 63844 60587
29167 08045 90415
Năm 2331
Sáu 9998 8533 3437
Bảy 105
Tám 27
Đầu
0 05
1 15
2 27
3 38, 31, 33, 37
4 48, 40, 44, 45
5 54, 57, 55, 59
6 67
7
8 87
9 98
Đuôi
0 40
1 31
2
3 33
4 54, 44
5 55, 45, 15, 05
6
7 57, 87, 67, 37, 27
8 38, 48, 98
9 59

Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 14/05/2023

ĐB 783042
Nhất 27820
Nhì 14353
Ba 82896 79318
65318 23862 28981 38391
92491 17621 16145
Năm 2412
Sáu 9708 2621 0958
Bảy 175
Tám 45
Đầu
0 08
1 18, 18, 12
2 20, 21, 21
3
4 42, 45, 45
5 53, 58
6 62
7 75
8 81
9 96, 91, 91
Đuôi
0 20
1 81, 91, 91, 21, 21
2 42, 62, 12
3 53
4
5 45, 75, 45
6 96
7
8 18, 18, 08, 58
9

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Huế 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Huế 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Huế 60 ngày – Kết quả XSTTH 60 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Huế 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Huế. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Huế 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Huế 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Huế 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Huế 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Huế 60 ngày?

Xổ số Huế 60 ngày – Kết quả XSTTH 60 ngày gần nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Huế 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Huế 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Huế 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Huế 60 ngày thế nào?

Xổ số Huế 60 ngày – Kết quả XSTTH 60 ngày gần nhất

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSTTH 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSTTH 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Huế 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.